Enkelte utførelser må spesiallages i USA, og er i første rekke ment som illustrasjon. Ekstra omkostninger som separat frakt, fortolling, mva må påregnes om du ønsker tilbud på dette.