Lite hjerte for mus, hamster, fugl osv.
Det største for dyr opptil ca 10 kg.