Ekstra stor urne, for dyr med levendevekt opptil ca 90 kg.